از عوامل موثر در فرایند توسعه، معرفی و به تصویر کشیدن دستاوردهای مجموعه شما در همایش­ ها، جشنواره ­ها و نمایشگاه های علمی و تخصصی می باشد. برگزاری رویداد و همایش ها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنها بسیار مفید می باشد.
علاوه بر آن، برگزاری رویداد و همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم صاحبان صنایع، تولیدکنندگان با پژوهشگران و محققین و ایجاد زمینه ای برای فعالیت های جمعی کمک شایانی می نماید.
تعیین موضوع، تهیه طرح اجرایی، تعریف دبیرخانه، تامین نیروی اجرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی، جذب اسپانسر، اجرای کلیه امور مرتبط در رابطه با برگزاری همایش و یا کنفرانس از جمله خدماتی هستند که در بالاترین سطح ممکن توسط مجموعه Seveno ارایه می شوند.
ساختار اصلی این مجموعه شکل گرفته از بخش‌ها و کمیته‌ های زیر می‌ باشد:
کمیته برنامه‌ریزی و ارزیابی
کمیته تشریفات
کمیته اسکان
کمیته حمل و نقل
کمیته انتشارات
کمیته ارتباط داخلی
کمیته نمایشگاه
کمیته مالی
کمیته پشتیبانی و تدارکات
کمیته نظارت و کنترل
کمیته پذیرش
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
کمیته کارگاه های تخصصی
کمیته حامیان
کمیته روابط عمومی و رسانه
کمیته علمی
کمیته تحقیقات آماری
کمیته مهندسی کنترل پروژه
کمیته ارزیابی و داوری مقالات
کمیته اجرای پرژه های رسانه ای (تیزر – فیلم – تبلیغات)